Henvendelse

Det kan være relevant, at henvende sig, hvis man som forældre/kommune er bekymret for et
barn/en ungs trivsel og udvikling, og man ønsker at forstå, hvad der baggrunden for barnet/den
unges vanskeligheder og hvordan man kan mindske disse.
Det kan eksempelvis dreje sig om bekymringer vedrørende:

 • Trivsel generelt
 • Indlæring
 • Adfærd
 • Sociale og emotionelle vanskeligheder
 • Spiseforstyrrelser
 • Tilknytning
 • Angst
 • Depression,
 • Tvangssymptomer – OCD
 • Opmærksomhedsforstyrrelser
 • Autisme/udviklingsforstyrrelser
 • Seksuelle overgreb