Betaling:

  • Henvisning fra egen læge modtages ikke.
  • Familier som ønsker børnepsykiatrisk udredning og behandling har mulighed for midlertidigt skift til
    sygesikringsgruppe 2 og de kan derved opnå refusion fra hjemkommunen.
  • Mange har en sundhedsforsikring som dækker et antal sessioner til udredning og behandling mere generelt. Prøv at kontakte dit forsikringsselskab for afklaring af, hvorvidt I er dækket.
  • Der kan også være muligheder for økonomisk støtte til spiseforstyrrelser via visitationsudvalget i
    kommunen.
  • Egen betaling

Ved spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os for yderligere information.